Viktiga ord att förstå

Attitydinkontines Det du tänker syns

Attityd inställning, sättet jag tänker på
Inkontinens ofrivilligt läckage

Sant Har hänt finns bevis för – nu historia
Sanning Framtidsbild – finns inga bevis för – Vår Bild